تهران > امام حسین (ع) > سرگرمی و فراغت > بلیط

نمایش کمدی خواستگار های در پیت

متن آگهی:


دو ساعت خنده و شادی با نمایش های شاد و خانوادگی گروه لبخند آفرینان
شهر و محل: تهران . امام حسین (ع)
قیمت: 40,000
ایمیل: ایمیلی ثبت نشده
دریافت اطلاعات تماس
به روز رسانی آگهی های مربوطه